Kufi dhe kapele për lutje

Për meshkujt, veshja e kufirit është tipari i dytë më i dallueshëm i muslimanëve, dhe e para është sigurisht mjekra. Meqenëse Kufi është një veshje identifikuese për veshjet muslimane, është e dobishme për një musliman që të ketë shumë kufi në mënyrë që të mund të veshë një fustan të ri çdo ditë. Në Musliman Amerikan, ne kemi dhjetëra stile nga të cilat mund të zgjidhni, duke përfshirë një shumëllojshmëri kapelesh Kufi të thurura dhe të qëndisura. Shumë muslimanë amerikanë i veshin ato për të ndjekur Profetin Muhamed (paqja qoftë ai) dhe të tjerë veshin kufi për t'u dalluar në shoqëri dhe për t'u njohur si muslimanë. Pavarësisht se cila është arsyeja juaj, ne kemi stile të përshtatshme për të gjitha rastet.
Çfarë është Kufi?
Kufitë janë shami tradicionale dhe fetare për burrat myslimanë. Profeti ynë i dashur Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) është mësuar të mbulojë kokën në kohë normale dhe gjatë adhurimit. Shumë hadithe nga transmetues të ndryshëm shprehin zellin e Muhamedit në mbulimin e kokës, veçanërisht kur falet. Shumicën e kohës mban kapuç kufiri dhe shami dhe shpesh thuhet se shokët e tij nuk e kanë parë kurrë pa i mbuluar kokën.

Allahu na kujton në Kuran: “Pa dyshim që i Dërguari i Allahut ju jep një shembull të shkëlqyer. Kushdo që shpreson të shpresojë në Allahun dhe në fund, [që] e përmend gjithmonë Allahun.” (33:21) Shumë dijetarë të mëdhenj Ata të gjithë e konsiderojnë këtë ajet si një arsye për të imituar sjelljen e Profetit Muhamed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) dhe për të praktikuar mësimet e tij. Duke imituar sjelljen e profetit, ne mund të shpresojmë t'i afrohemi më shumë mënyrës së tij të jetesës dhe të pastrojmë mënyrën tonë të jetesës. Akti i imitimit është një akt dashurie dhe ata që e duan Profetin do të bekohen nga Allahu. Dijetarët kanë mendime të ndryshme nëse mbulimi i kokës është hadith apo thjesht kulturë. Disa studiues e klasifikojnë praktikën e profetit tonë të dashur si Sunet Ibada (praktikë me rëndësi fetare) dhe Sunet al-'ada (praktikë e bazuar në kulturë). Dijetarët thonë se nëse e ndjekim këtë qasje, do të shpërblehemi, qoftë sunet ibadet apo sunet ada.

Sa Kufi të ndryshëm ka?
Kufitë ndryshojnë nga kultura dhe tendencat e modës. Në thelb, çdo kapuç që përshtatet ngushtë me kokën dhe nuk ka një buzë që zgjatet për të bllokuar diellin mund të quhet kufi. Disa kultura e quajnë atë topi ose kopi, dhe të tjera e quajnë atë taqiyah ose tupi. Sido që ta quani, forma e përgjithshme është e njëjtë, megjithëse kapelja e sipërme ka më shumë gjasa të ketë dekorime dhe punë të hollësishme qëndisjeje.

Cila është ngjyra më e mirë e Kufisë?
Edhe pse shumë njerëz zgjedhin kapakët e zinj të kafkës kufitare, disa zgjedhin kufijtë e bardhë. Thuhet se Profeti Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) preferon të bardhën sesa çdo gjë tjetër. Nuk ka kufi për ngjyrën, përderisa është e përshtatshme. Ju do të shihni Kapelet Kufi në të gjitha ngjyrat e mundshme.

Pse muslimanët veshin Kufi?
Myslimanët veshin kufi kryesisht sepse e admirojnë të dërguarin e fundit dhe të fundit të Zotit - Profetin Muhamed (bekime dhe paqe nga Zoti) dhe veprat e tij. Në shumicën e vendeve aziatike si India, Pakistani, Bangladeshi, Afganistani, Indonezia dhe Malajzia, mbulimi i kokës konsiderohet një shenjë e devotshmërisë dhe besimit fetar. Forma, ngjyra dhe stili i kapelës myslimane ndryshojnë nga vendi në vend. Përdorni emra të ndryshëm për të thirrur të njëjtin Kufi. Në Indonezi e quajnë Peci. Në Indi dhe Pakistan, ku urdu është gjuha kryesore myslimane, e quajnë atë Topi.

Shpresojmë që t'ju pëlqejë zgjedhja e muslimanëve amerikanë. Nëse ka stilin që po kërkoni, ju lutemi na tregoni.


Koha e postimit: Qershor-03-2019